Home > Error Code > Pre-boot System Assessment Error 1000-0146

Pre-boot System Assessment Error 1000-0146

Contents

Uppdatera till senaste BIOS. PSA 1000-0148 ePSA 2000-0148 ersätts av 2000-0152 PSA Optical Drive - BIST --(s) (PSA, optisk enhet - BIST -- (s)) ePSA Optical Drive - Incorrect status. (ePSA, optisk enhet – Felaktig Det kan ta 10–15 minuter, beroende på maskinvaran i systemet. Uppdatera till senaste BIOS. http://bsdupdates.com/error-code/pre-boot-system-assessment-error-code-0146.php

PSA NA ePSA 2000-0323 LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (LCD-skärm – det gick inte att identifiera inverteringslampstatus). Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Link to Fix PSA 1000-0326 PSA+ 2000-0326 LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. http://en.community.dell.com/support-forums/disk-drives/f/3534/t/19457874

Dell Error Code 2000-0146

Exempel: 2000-0141 har pipkoden 141, som signaleras som 1 pip – paus - 4 pip – paus - 1 pip. Good luck: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?c=us&l=en&s=dhs&docid=266787#HDD Naveen Rajamuni April 30, 2013 Hey Anne, You are definately descriptive in writing errors..and yeah i love people who are like you.. PSA 1000-0147 ePSA 2000-0147 PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA, optisk enhet - IDE-statusen misslyckades). Link to Fix PSA 1000-0146 PSA+ 2000-0146 DST Log contains previous error(s).

När du kör diagnostiken och får en felkod och behöver ytterligare hjälp går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Generated Mon, 24 Oct 2016 10:25:54 GMT by s_wx1206 (squid/3.5.20) BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse Koppla från och sätt tillbaka disken på bärbar dator, koppla från och sätt tillbaka båda ändar av datakabeln och strömkabelns anslutning till disken om stationär, och upprepa sedan PSA-diagnostiken. Error Code 0146 Dell Optiplex 755 Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

RE: error code 2000-0146 on dell inspiron 1440? Error Code 0146 Dell Inspiron N5010 PSA NA ePSA 2000-0715 Memory - Memory error detected. (Minne – Minnesfel upptäcktes.) BIOS identifierade ett problem vid konfiguration av DIMM. Micro-Star International et. http://microsoftgeek.com/?p=103 Hard Drive Remove and reinstall the Hard Drive for the error codes:

1000-0141 2000-0141 1000-0142 2000-0142 1000-0143 2000-0143 1000-0144 2000-0144 1000-0145 2000-0145 1000-0146 2000-0146 2000-0151 Please see the Service manual for

Välj Diagnostics (diagnostik) i menyn. Dell Inspiron N5110 Error Code 2000-0146 Det är med andra ord en genomgång av datorns inbyggda självdiagnostik och vad felkoderna betyder. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. PSA NA ePSA 2000-0328 LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-skärm – det gick inte att identifiera växlingar i sensorn för omgivande ljus) Sensorn för omgivande

Error Code 0146 Dell Inspiron N5010

Remove and reinstall the Hard Drive for the error codes: 1000-0146 2000-0146 Please see the Service manual for instructions on how to remove and replace the Hard Drive. Upprepa PSA-diagnostiken Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dell Error Code 2000-0146 Uppdatera till senaste BIOS. Error Code 0146 Dell Inspiron 1525 Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Uppdatera den fasta programvaran om det finns en sådan. click site Upprepa PSA-diagnostiken. Fel uppstod med flera minnes-DIMM-moduler, förmodligen på grund av problem med moderkortet. Link to Fix PSA 1000-0241 PSA+ 2000-0241 Error enabling A20 gate. Dell Epsa Pre-boot System Assessment

  • Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.
  • Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.
  • Upprepa PSA-diagnostiken.
  • Kontrollera loggarna och fläkten: titta efter andra tecken på överhettning.
  • Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen.
  • Diagnostiken i bärbara system ska inte köras när systemet är dockat eller när den interna LCD-skärmen är i stängt läge.
  • Link to Fix PSA 1000-0233 PSA+ 2000-0233 The RTC ‘Seconds' register is not updating.
  • Your cache administrator is webmaster.
  • PSA 1000-0122 - Memory test initialization failure.
  • Navigera till kategorin Diagnostics (diagnostik).

You can only upload files of type 3GP, 3GPP, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, or RM. PSA 1000-0223 ePSA 2000-0223 (Används inte med UEFI BIOS) System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect. (Moderkort – Timer – Nivån för första klockutdata för intervalltimer Upprepa PSA-diagnostiken. http://bsdupdates.com/error-code/pre-boot-system-assessment-error-0142.php Upprepa PSA-diagnostiken.

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dell Error Code 2000-0333 Status byte = XXh. Testa USB-enheterna i en annan port.

Upprepa PSA-diagnostiken Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Om du tydligt kunde se skärmen med rött, blått, grönt och vitt med text utan förvrängningar, linjer och färgproblem: kör diagnostiken igen och klicka på Yes (ja) om skärmen visas normalt Uppdatera Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Om du får felkoder när du kör diagnostiktesterna DST, PSA eller ePSA går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dell Epsa Pre Boot System Assessment Hard Drive Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Uppdatera till senaste BIOS. You can only upload a photo or a video. Contact Us PSA 1000-0332 Video memory failed. http://bsdupdates.com/error-code/pre-boot-system-assessment-error-code-0142.php Upprepa PSA-diagnostiken.

Använda PSA-diagnostik Dell-diagnostik (endast engelska) Video om hur du använder Dell-diagnostik (endast engelska) Överst på sidan Diagnostik och kryptering? My laptop cord just like...exploded? PSA 1000-0143 and PSA+ 2000-0143 - Drive Smart read command failed. Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.

Om du har en hårddiskenhet ansluter du hårddiskenheten till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken). Uppdatera till senaste BIOS. Du kommer åt diagnostiken på de flesta Dell-system genom att trycka på F12 vid start, när skärmbilden med Dells logotyp visas. Tryck på tangenten 0 (noll) när skärmbilden med Dell-logotypen visas för att öppna startalternativen.

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. PSA 1000-0144 ePSA 2000-0144 Hard Drive - No support for drive self test. (Hårddisk – Inga funktioner för enhetssjälvtest.) Hårddisken indikerar ett fel. Testa USB-enheterna i en annan port. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

Innehållsförteckning: Vad är PSA-diagnostik? You can only upload a photo (png, jpg, jpeg) or a video (3gp, 3gpp, mp4, mov, avi, mpg, mpeg, rm). Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.